Ideoita luovan toiminnan työtilayhteisöön

Tilajakamo ja Kulttuuritoimi keräävät ideoita Lapinlahden tulevaisuutta varten. Ideoita hyödynnetään Y-säätiön Lapinlahti 360 -ehdotuksen jatkokehittelyssä. Tilajakamon luovan alan toimijoiden työtilayhteisö säilyy Lapinlahdessa, mutta toimintaa halutaan kehittää avoimemmaksi, enemmän yleisöä ja kaupunkilaisia palvelevammaksi - Lapinlahdesta tulee monipuolisen kaupunkikulttuurin elävä keskus.

Tilajakamon ensimmäiseen kerrokseen on suunnitteilla popup-työtiloja (esim. 3 kk jaksoissa) johon liittyy myös yleisölle avointa toimintaa. Tilojen ei tarvitse olla koko ajan auki yleisölle ja muina aikoina niitä voi käyttää ihan normaalisti omassa käytössä.

Tilojen käyttöastetta halutaan myös kehittää. Etsimme ideoita miten käytävätiloja voisi hyödyntää työtiloina ja miten useampi toimija voisi jakaa huoneita esim. aamu- ja iltavuoroissa.

keltainen360.png
Ei pakollinen
Jolla itse toimit tai johon ideaa voidaan soveltaa
Millä tavoin joku alasi toimija on voisi hyödyntää tai on hyödyntänyt avoimia työtilojaan työskentelyään. Esim. pitämällä myyntinäyttelyitä, antamalla laulutunteja, järjestämällä lukupiirejä tai muuta vastaavaa.
Minkäkokoisia tiloja tällainen toiminta vähintään vaatisi?
Minkälaisia ideoita voisi kehittää avoimissa tiloissa?
Miten samaan tilaan voisi sovitella kahden eri toimijan työskentelyä, esim. kuvataitelija päivisin ja muusikko iltaisin.
Olisitko itse kiinnostunut osallistumaan näiden ideoiden hyödyntämiseen?