Galleria Kuja

Pääoven ja Loopin välissä oleva Kuja-galleria on aloittanut toimintansa residenssigalleriana, jossa taitelija vastaa itse valvonnasta ja toiminnasta (joko itse, talkoilla tai ostamalla palvelut), mutta tilan käytöstä ei peritä maksua, jos se ei haittaa läpikulkua. Hallitus valitsee galleriaan tulevat taitelijat, ja ottaa vastaan ehdotuksia ja muita tiedusteluja hallitus@tilajakamo.fi.