Osuuskunnan säännöt

osuuskunta

Osuuskunta Lapinlahden tilajakamo säännöt

1§ Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lapinlahden tilajakamo ja sen kotipaikka on
Helsinki.
2§ Tarkoitus ja toimiala
Osuuskunnan tarkoituksena on edistää kaupunkikulttuuria.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi osuuskunta vuokraa Lapinlahden sairaalarakennuksia
ja muita hallinnassaan olevia tiloja jäsenilleen ensisijassa kulttuurin, tieteen, käsityön,
muiden luovien alojen ja niitä tukevien yritys- ja muiden toimintojen tarpeisiin.
Osuuskunta voi myös järjestää ja tukea kaupunkikulttuuria edistäviä tapahtumia ja
muuta toimintaa.