Skip navigation

TILAOHJE VUOKRALAISILLE

  • PÄÄSY TILOIHIN

Kulku tiloihin tapahtuu Bulevardin puoleiselta ovelta (Bulevardi 31) Pääsy tilaan järjestetään ovikoodilla, joka toimii vuokrauksen ajan. Vuokralaisella on velvollisuus valvoa kulkua tiloihin ja varmistaa, että ulko-ovi on lukittuna tai valvottuna tilaisuuden ajan ja sen jälkeen.

Pääsy vuokrattuun tilaan järjestetään, joko avaimella tai pääsykoodilla. Vuokralaisella on velvollisuus valvoa kulkua tiloihin ja varmistaa, että ulko-ovi on lukittuna tai valvottuna tilaisuuden ajan ja sen jälkeen.

  • SIIVOUS

Tila luovutetaan käyttövalmiina ja siivottuna. Vuokralaisella on velvollisuus jättää se samaan tilaan, kun on sen vastaanottanut, viedä pois mukanaan tuomansa irtaimisto ja mm. astiat mukaan lukien roskan ja muut jätteet. Siivous koskee myös tilaisuuden käytössä olevia wc-tiloja.

Jätehuoneen sijainti ja pääsy sinne tarpeen mukaan järjestetään.

  • TILAN LUOVUTUS

Mikäli tila ei ole luovutuksen yhteydessä sovitussa kunnossa ja vaatii ylimääräistä siivousta Vuokranantajalla on oikeus laskuttaa siitä syntyneet kustannukset.

  • JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Tilassa on varauksen aikana noudatettava ja Vuokralaisen on valvottava seuraavia järjestyssääntöjä:

  1. sisätiloissa ei saa tupakoida, eikä polttaa muutakaan savua, hajuja tai käryjä tuottavaa
  2. tilojen työhuoneiden käyttöä ei saa tilaisuuden kulun aikana estää, eikä naapureiden työskentelyä kohtuuttomasti häiritä. Naapureiden tilaisuuden aikana antamaa palaute pitää huomioida ja tarvittaessa kiistanalaisessa tilanteessa Vuokralaisella on velvollisuus olla yhteydessä Vuokranantajaan jo tilaisuuden aikana.
  3. Tilaisuuden aikana ei saa klo 22.00 jälkeen soittaa kovaäänistä musiikkia tai tuottaa muutakaan lähinaapurustoa häiritsevää melua. Naapurusto kutsuu herkästi poliisin, joka tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuuden.
  4. Vuokralaisella on velvollisuus valvoa, ettei tiloihin pääse ulkopuolisia ja valvoa myös, että myös tilaisuuden vieraat noudattavat näitä sääntöjä.

Vuokraamalla tilan Vuokralainen sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.